ตราสัญลักษณ์องค์กรตราสัญลักษณ์องค์กรตราสัญลักษณ์องค์กร

ตรามหาวิทยาลัย แบบที่ 1

ตรามหาวิทยาลัย แบบที่ 2

ตราประจำคณะวิทยาการจัดการ

rmu003-01.png
Image

เว็บไซต์คณะ

เว็บไซต์สำนัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อสังคมออนไลน์

อีเมล

rmufms@gmail.com

โทร

043-712-621

สถานที่ทำการ

อาคาร 34 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม