กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ทุนกระทรวงงวิทย์ฯ ตามความต้องการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562