กองพัฒนานักศึกษา จัดการประกวด Freshy Boy & Girl RMU 2018 Outstanding in Maha Sarakham

ด้วยกองพัฒนานักศึกษา โดยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ได้จัดกำหนดการ การประกวด Freshy Boy & Girl RMU 2018 Outstanding in Maha Sarakham "โดดเด่นเป็นสง่า คุณค่าแห่งสารคาม" ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา