ติดต่อเรา

ถ้าหากมีประเด็น ข้อสงสัย หรืออื่น ๆ ที่ต้องการติดต่อกับคณะวิทยาการจัดการ ให้ติดต่อตามรายละเอียด (ข้อมูลการติดต่อ) ที่ได้ให้ไว้ในเว็บไซต์
Image

เว็บไซต์คณะ

เว็บไซต์สำนัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อสังคมออนไลน์

อีเมล

rmufms@gmail.com

โทร

043-712-621

สถานที่ทำการ

อาคาร 34 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม