ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการเชิงปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

เมื่อเวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเชิงปฏิบัติการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยทางฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม มาให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายจราจร และมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้น