ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ (กป.) ครั้งที่ 12

เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ (กป.) ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 34

View the embedded image gallery online at:
https://fmsrmu.in.th/site/activities/23-12#sigProId12e604b59d