ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2563 ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.
ณ คณะวิทยาการจัดการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

View the embedded image gallery online at:
https://fmsrmu.in.th/site/activities/19-10-2563#sigProIde2394dd8a2