แผนที่ และแผนผังคณะวิทยาการจัดการ

สถานที่ตั้งคณะวิทยาการจัดการ ตาม หมายเลข 34 - อาคาร 34 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ขอบคุณกราฟฟิกแผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (เข้าถึงได้จาก www.rmu.ac.th/map)
Image

เว็บไซต์คณะ

เว็บไซต์สำนัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อสังคมออนไลน์

อีเมล

rmufms@gmail.com

โทร

043-712-621

สถานที่ทำการ

อาคาร 34 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม