บริการเว็บไซต์

 

icon_pic_impor-01.jpg
icon_pic_impor-051.jpg
icon_pic_impor-02.jpg
icon_pic_impor-061.jpg
icon_pic_impor-03.jpg
icon_pic_impor-04.jpg

Faculty of Management Science
Rajabhat Maha Sarakham University

FMS RMU

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิศารัตน์ โชติเชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิศารัตน์ โชติเชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิศารัตน์ โชติเชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิศารัตน์ โชติเชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิศารัตน์ โชติเชย

ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ตามกรอบศตวรรษที่ 21 ด้วยอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง สู่การเป็นมืออาชีพที่มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
dean_pic.png

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรมคณะ - ภาพกิจกรรม

สารสนเทศมหาวิทยาลัย

จำนวนผู้เยี่ยมชม

000002002
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
46
12
58
1532
982
582
2002
Your IP: 3.236.253.192

Image

เว็บไซต์คณะ

เว็บไซต์สำนัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อสังคมออนไลน์

อีเมล

rmufms@gmail.com

โทร

043-712-621

สถานที่ทำการ

อาคาร 34 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม